رئیس شورای شهر گرگان گفت: بافت شهری نیاز به اصلاحات دارد و سعی میشود در پروژه های در دست احداث توجه ویژه ای به این موضوع شود.

به گزارش گلستان رسااز گرگان؛ سید محمد مرتضوی در بازدید اعضای شورای شهر از یکی از خانه های سالمند به مناسبت روز سالمند در گفتگو با خبرنگار برنا گفت: سالمندی دوره خاصی از زندگی است که افراد در بلوغ کامل ذهنی و پختگی قرار دارند و میتوانند مشاور فرزندان خود باشند که متاسفانه برخی افراد از این تجارب میگذرند و از آن بهره مند نمیشوند و به راحتی از این مسائل عبور میکنند.
وی افزود: مدرنیسم و فاصله گرفتن تاریخ و نسل های گذشته باعث شده است تا برای حفظ خانواده کمتر تلاش کنیم اما امیدوارریم بتوانیم با تدبیر از نقش سالمندان در زندگی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: جامعه ما رو به سالمندی است و بایستی این جامعه آمادگی پذیرش این عزیزان را داشته باشد.
مرتضوی ضمن بیان اینکه بافت درون شهری نیاز به اصلاحات دارد گفت: در پروژه های شهری نیاز است به سالمندان توجه شود و امیدواریم در سال های آینده مراکز سالمندی بیشتر مورد توجه قرار گیرد از این رو بایستی تلاش کنیم حجم خدمات در خانه سالمندان را افزایش دهیم.
وی افزوود: همزمان با تجهیز مبلمان شهری و خیابان های مختلف شهر، در نظر گرفتن امکانات رفاهی از قبیل صندلی و دیگر امکانات در برنامه های شورای شهر می باشد.
رئیس شورای شهر گرگان گفت: در پارک های خطی سطح شهر، پارک شطرنج و پارک هایی که در دست احداث است به این موضوعات توجه ویژه ایی شده است.