رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اولیای دم یک پرونده در گرگان ، امروز پیش از اجرای حکم قصاص از اجرای آن منصرف شدند.

به گزارش گلستان رسا؛ حیدر آسیابی اظهار کرد: در این پرونده محکوم به قصاص، سال ۹۳ در پی اختلافات خانوادگی مرگ همسرش را رقم زد .

آسیابی ادامه داد: با درخواست اولیای دم و پس از تکمیل پرونده حکم قصاص صادر شد و در نوبت اجرا قرار گرفت .

وی گفت: با پادرمیانی معاونت اجرای احکام دادسرای گرگان اولیای دم امروز بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و رضایت دادند .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این شانزدهمین محکوم به قصاص ِ امسال است که با گذشت ِ اولیای دم فرصت زندگی دوباره به او بخشیده شد .

  • منبع خبر : گلستان رسا