مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان گفت : متقاضیان وبیمه شدگان با داشتن حداقل 65 سال سن تمام،حداقل 10 سال سابقه بیمه پردازی نزد صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر و 5 سال سابقه در بیمه تامین اجتماعی میتوانند بازنشسته شوند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان  گفت : متقاضیان وبیمه شدگان با داشتن حداقل ۶۵ سال سن تمام،حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی نزد صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر  و ۵ سال سابقه در بیمه تامین اجتماعی میتوانند بازنشسته شوند.

به گزارش گلستان رسا؛ دانیال پولادوند اظهار کرد: متقاضیان وبیمه شدگان با داشتن حداقل ۶۵ سال سن تمام،حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی نزد صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر  و ۵ سال سابقه در بیمه تامین اجتماعی میتوانند بازنشسته شوند.

وی افزود: چگونگی و نحوه تاثیر سوابق متقله  از سایر صندوق بیمه اجتماعی به مقصد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در احراز شرایط بازنشستگی و تعهدات بلند مدت بدینگونه است که متقاضی می بایست در زمان ارائه درخواست نقل سابقه و در تمام مراحل تا زمان تکمیل فرایند نقل سابقه با وضعیت بیمه شده فعال در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایرقرار داشته باشد.

وی همچنین افزود :این طرح در راستایی اجرایی نمودن مصوبه  مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۹ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۰۸۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی با موضوع نقل وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر به سایر سازمان ها  و صندوق بازنشستگی و یا بالعکس است .