تصمیات هیجانی،غیر کارشناسی و سیاسی مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در انتصاب معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان مایه تاسف است.

تصمیات هیجانی،غیر کارشناسی و سیاسی مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در انتصاب معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان مایه تاسف است.

در روز برگزاری دومین جشنواره ازدواج اقوام ایران زمین قاسمعلی برزمینی اقدام به معرفی فردی کاملا سیاسی و غیر تخصصی به وزارت ورزش برای سمت معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرده است.

با توجه به اینکه قاسم مارزلو رئیس ستاد برگزاری جشنواره ازدواج میباشد و انتظار میرود مدیر کل از ایشان در راستای هرچه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم حمایت ویژه را داشته باشد اما متاسفانه گامی منفی برای عزل قاسم مارزلو از معاونت جوانان این اداره کل برداشته است.

با اذعان به اینکه سازمان های مردم نهاد گلستان جزو قوی ترین تشکل های مردم نهاد کشور هستند، روی کار آمدن فردی غیر متخصص و کاملا سیاسی که با ماهیت سازمان های مردم نهاد کاملا در تناقض است، مایه تاسف می باشد و باعث تضعیف سازمان های مردم نهاد گلستان خواهد شد.

از آنجایی که سازمانهای مردم نهاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی میباشند، باحضور شخصیت های سیاسی چه اینده ای در انتظار این نهاد های مردمی و غیر سیاسی استان گلستان است؟

جوانان تا کی باید در تیررس تصمیمات حزبی و سیاسی باشند و افراد متخصص و پای کار جوانان و سازمان های مردم نهاد فدای تصمیمات پشت پرده سیاسی شوند؟