«سمانه مهاجر بادکوبه» داور دعاوی حقوقی گفت: فرایند دادرسی از طریق داور بار پرونده های حقوقی موجود در دادگستری را کاهش میدهد.

«سمانه مهاجر بادکوبه» داور دعاوی حقوقی گفت: فرایند دادرسی از طریق داور بار پرونده های حقوقی موجود در دادگستری را کاهش میدهد.

 

به گزارش گلستان رسا؛ سمانه مهاجر بادکوبه کارشناس حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و همچنین داور در دعاوی حقوقی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: داوری فرایند دادرسی خصوصی می باشد بدین صورت که حل اختلاف یک موضوع با داوری شخص دارای صلاحیت با تراضی طرفین و صدور رای اتفاق می افتد و ضمن اینکه رای داور لازم الاجرا می باشد.

وی افزود: فرایند دادرسی از طریق داور بار پرونده های حقوقی موجود در دادگستری را کاهش میدهد اما متاسفانه در شهرهای کوچکتر شهروندان نسبت به این حوزه آشنایی چندانی ندارند.

مهاجر در ادامه تصریح کرد: با توجه به روندی که دادگستری در پیش گرفته است همچنین با توجه به اینکه برخی از پرونده هایی که به صلح و سازش نزدیکتر هستند به داور ارجاع داده میشود، این شیوه دادرسی به پرونده های حقوقی در حال گسترش است.

وی با اشاره به اینکه داورها زیر مجموعه شورای حل اختلاف هستند گفت: بیشتر پرونده های مربوط به خانواده از سوی دادگاه به داور معرفی و ارجاع داده میشوند اما برخی افراد که خود با این روند آشنایی دارند مستقیما برای دادرسی به داور مراجعه میکنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز نقش داور در موضوعات تجاری در حال گسترش است تصریح کرد: پایه شرکت ها و کارخانه ها قرار داد می باشد و قراداد همان رضایت طرفین است بنابراین شرکت ها بایستی از داور در فرایندهای حقوقی مربوط به فعالیت های خود بهره بگیرند.

وی دربخشی دیگر از گفتگویش به کتابی که در خصوص اعتیاد نوشته است اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه به نویسندگی علاقه مند بودم کتاب ” اعتیاد” را که در آن این پدیده از دیدگاه کیفری و اجتماعی بررسی میشود تالیف کردم .

وی بیان داشت: طبق قانون اعتیاد جرم است اما شخص معتاد مستحق مجازات نمیباشد و فرصت برای ترک به این افراد داده میشود.

نویسنده کتاب “اعتیاد” گفت: با اشاره به اینکه کتابی دیگر در خصوص مجازات های حدی نیز در دست تالیف دارم افزود: با توجه به اینکه در نوشتن کتاب نخست خود از اساتید این عرصه بسیار راهنمایی دریافت کردم، احساس میکنم در نوشتن کتاب دوم تجربه خوبی دارم.