فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گلستان گفت: در حال حاضر در سراسر استان گلستان شکار ممنوع است و هیچ پروانه شکاری صادر نشده است.

به گزارش گلستان رسا از گرگان؛ مهدی رضایی در گفتگویی اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است و همکاران ما در مناطق حفاظت شده ضابطین قضایی هستند.
وی افزود: در حال حاضر در سراسر استان گلستان شکار ممنوع است و هیچ پروانه شکاری صادر نشده است.
رضایی بیان داشت: پروانه شکار در استان گلستان نیمه دوم سال و با توجه به نوع زیستگاه، گونه ها و ظرفیت موجود صادر میشود.
وی گفت: هیچ گونه پروانه ای برای شکار چهارپایان صادرنشده است و همکاران ما در مناطق در حد توان از شکار غیر مجاز جلوگیری میکنند.
وی با بیان اینکه در استان گلستان شگارگاه اختصاصی وجود ندارد در خصوص ایجاد قرق های اختصاصی اظهار کرد: دستورالعمل در این خصوص وجود دارد و در صورتی که بخش خصوصی متقاضی باشد، تقاضا بررسی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به اینکه با توجه به کمبود نیرو در حوزه حفاظت محیط ریست و تاکید به اینکه محیط زیست متعلق به همه مردم است افزود: مردم سعی کنند هر گونه تخلف در تخریب مراتع و شکار غیر مجاز را با شماره ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.

  • منبع خبر : گلستان رسا