دادستان مرکز استان گلستان گفت: به منطور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف مراتع واقع در بافت و حریم روستاهای استان دستگاههای متولی باید با اعمال نظارت های موثر وضعیت این مراتع را تثبیت و از تصرف اراضی ملی جلوگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا؛ محمود اسپانلو در بازدید از روستاهای آلوکلای گرگان و تقرتپه و یلمه سالیان آق قلا اعلام کرد و گفت: زمین های منابع طبیعی در حریم و بافت روستاهای استان که به بنیاد مسکن تحویل شده اند، هنوز حدنگاری نشده و همین موضوع، بستر برای دست اندازی و تجاوز به این زمینها را فراهم کرده است.
دادستان اسپانلو افزود: در بازدید از این روستاها، بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان مکلف شدند در کوتاه ترین زمان ممکن برای تعیین تکلیف و سنددار کردن این زمین ها، اقدام و نتیجه را به دادستانی اعلام کنند.
اسپانلو ادامه داد: برای خلع ید زمین های ملی هم که تصرف شده است باید بنیاد مسکن در محاکم طرح دعوی کند و ما نیز در دستگاه قضایی استان رسیدگی به این پرونده را تسریع می کنیم.
کوتاهی کردن دستگاههای متولی در حفاظت از مراتع ملی روستاهای گلستان /دستور دادستانی مبنی بر تعیین تکلیف مراتع و اراضی روستاهای استان گلستان

دادستان مرکز استان با اشاره به این که در بازدید امروز مشخص شد دستگاههای متولی در حفاظت از مراتع ملی واقع در حریم روستاها کوتاهی های زیادی مرتکب شده اند افزود: این کوتاهی ها سبب دست اندازی غیرمجاز به مساحت زیادی از این مراتع، شده است که باید فوری تعیین تکلیف شود.
محمود اسپانلو تاکید کرد: مدیرانی که با ترک فعل ، سبب این وضعیت شده اند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری گلستان رسا