معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: مشمولانی که در مهلت معرفی تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب می شوند.

به گزارش گلستان رسا؛ سرهنگ مرتضی یونس آبادی اظهار کرد: برابر ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که به سن ۱۸ سال تمام می رسد ، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده و برابر ماده ۵۸ این قانون ،مشمولانی که در مهلت معرفی تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب می شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به اينكه طبق ماده ۵۸ قانون وظيفه عمومي براي مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنها بيشتر از سه ماه باشد، ۶ ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد، تصريح كرد: مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنها بيش از يكسال باشد علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، فراري محسوب و به مراجع قضائي معرفي مي شوند.

وی در ادامه گفت: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده ۱۰ این قانون با محرومیت اجتماعی از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، عدم برخورداری از معافیت کفالت، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، ممنوعیت خروج از کشور و موارد دیگر مواجه می شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گلستان بیان داشت: در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانه ها، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی، برابر قانون با آنان برخورد و برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضائی معرفی می شوند.