معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: مشمولانی که در مهلت معرفی تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب می شوند.

به گزارش گلستان رسا؛ سرهنگ مرتضی یونس آبادی اظهار کرد: برابر ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که به سن ۱۸ سال تمام می رسد ، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده و برابر ماده ۵۸ این قانون ،مشمولانی که در مهلت معرفی تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب می شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه طبق ماده ۵۸ قانون وظیفه عمومی برای مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیشتر از سه ماه باشد، ۶ ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد، تصریح کرد: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیش از یکسال باشد علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، فراری محسوب و به مراجع قضائی معرفی می شوند.

وی در ادامه گفت: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده ۱۰ این قانون با محرومیت اجتماعی از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، عدم برخورداری از معافیت کفالت، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، ممنوعیت خروج از کشور و موارد دیگر مواجه می شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گلستان بیان داشت: در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانه ها، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی، برابر قانون با آنان برخورد و برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضائی معرفی می شوند.