مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت: تعدیل تعرفه ها موجب خواهد شد مخابرات بتواند نقش خود در رونق اقتصادی ، تولید و اشتغالزایی بخوبی ایفا نماید.

به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا ؛ غلامعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان اظهار کرد :با اشاره به توجه‌و تاکید مقام معظم رهبری به تولید و اشتغالزایی، موجب شده تمامی متولیان و دست اندکاران در تلاش باشندتا فعالیتهای آنها باعث رونق تولید و افزایش اشتغالزایی شود.
وی افزود: صنعت مخابرات از جمله محل هایی است که می توان با حمایت از آن،تولید و اشتغالزایی بیش از پیش را شاهد بود و اگر پس از ۱۲ سال شاهد تعدیل تعرفه و مناسب سازی آن باشیم می توان ابراز امیدواری کرد وتحول بزرگی در تولید و اشتغال اتفاق خواهد افتاد.

وی در رابطه با توقف تولید و اشتغال در بسیاری از کارخانجات که بصورت انحصاری برای مخابرات تجهیزات تولید می کنند و همچنین تعطیلی بیش از ۵۰ درصد کارخانجات مخابراتیه تامین کننده شرکت مخابرات ایران را از عواید عدم تعدیل تعرفه در ۱۲ سال گذشته خواند و افزود: مهاجرت بسیاری از نخبگان صنعت ارتباطات و واردات تجهیزات خارجی مستعمل و ارزان قیمت قدیمی نیز از مواردی است که می توان گفت به قطع حاصل عدم تعدیل تعرفه ها بوده است .

مدیر مخابرات منطقه گلستان خواستار حمایت دولت در این خصوص شد و گفت : تولید و اشتغالزایی در استان گلستان تاثیر بسزایی در افزایش رفاه مردم داشته و توسعه و پیشرفت استان را در بر خواهد داشت که در این میان مخابرات می تواند نقش بسزایی داشته و تعدیل تعرفه ها موجب خواهد شد مخابرات بتواند نقش خود در رونق اقتصادی ، تولید و اشتغالزایی بخوبی ایفا نماید.

  • منبع خبر : پایگاه خبری گلستان رسا