رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر اینکه ورزشیاران، معتمدین ورزشی محلات هستند گفت: به زودی تمامی ورزشیاران 94 محله در گرگان مشخص خواهند شد.

رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر اینکه ورزشیاران، معتمدین ورزشی محلات هستند گفت: به زودی تمامی ورزشیاران ۹۴ محله در گرگان مشخص خواهند شد.

به گزارش گلستان رسا؛ سعید رحیمی رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر گرگان در در نود و چهارمین جلسه کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص تعیین و نحوه بکار گیری ورزشیاران محله اظهار کرد: تا کنون ۲۳ ورزشیار شناسایی شدند که مقرر شده است به زودی تمامی ورزشیاران ۹۴ محله در گرگان مشخص شوند.

وی با تاکید بر گسترش ورزش همگانی در محلات افزود: ورزشیاران، معتمدین ورزشی محلات هستند که در رابطه با مسائل ورزشی در محلات دغدغه دارند.

رحیمی ادامه داد: این افراد نیازمندی ورزشی محلات را شناسایی میکنند و رابط محله با مسئولین ورزشی شهر هستند تا پیگیر دریافت امکانات و تجهیزات برای محلات باشند و همچنین برگزاری مسابقات را در هر محله مدیریت کنند.

سعید رحیمی تصریح کرد: طبق گزارش مسئولین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان مقرر شده است در ۴۲ محله شهر گرگان در دهه مبارک فجر مسابقات ورزشی برگزار شود.