رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 شهرستان گرگان گفت: رسانه میتواند با پررنگ نشان دادن وقف در حوزه های مورد نیاز امروز جامعه به ترغیب و آشنایی مردم به این عمل خداپسندانه کمک کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۲ شهرستان گرگان گفت: رسانه میتواند با پررنگ نشان دادن وقف در حوزه های مورد نیاز امروز جامعه به ترغیب و آشنایی مردم به این عمل خداپسندانه کمک کنند.

 

ببه گزارش گلستان رسا؛ مهدی خوزین در گفتگو با خبرنگار گلستان رسااظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۲ شهرستان گرگان شامل  ۱۲ هزار رقبه و ۵۵۰ موقوفه است که از این تعداد ۵۰ موقوفه منفعتی و ۵۰۰ موقوفه انتفاعی می باشد که موقوفات منفعتی دارای درآمد هستند.

وی افزود: بقعه امامزاده نور در سطح شهر گرگان، بقعه زکریای نبی در شهرانبارالعلوم، بقعه نه تن در سطح شهر گرگان و بقعه امامزاده سلیمان در غرب شهرستان گرگان از بقاع شاخص این منطقه می باشد.

به گفته وی ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف جزو سیاست ها و اهداف اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

خوزین با تاکید بر اینکه موقوفه نیاز جامعه را به حاکمیت کم میکند بیان داشت: موقوفه در زمینه های تحصیل و تولید علم، نیازمندان( خیرات و مبرّات مطلق)، دانش آموزان و بیماران بی بضاعت، مسکن زوج های جوان، بیماران صعب العلاج و رسانه در واقع نیاز روز جامعه به موقوفات است.

وی بیان داشت: نیات موقوفات نامحدود و گسترده است ضمن اینکه واقف میتوانند تولیت را بر عهده بگیرند و متولی وقف خود باشد.

وی متذکر شد: اوقاف و امور خیریه ناحیه ۲ شهرستان دومین منطقه پر رقبه در سطح استان است که شامل ۱۵ بقعه می باشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۲ شهرستان گرگان گفت: اعتبارات دولتی از فرمانداری و اداره کل اوقاف و امور خیریه، کمک های بلاعوض از سازمان اوقاف و وام های بدون سود برای بقاع متبرکه در نظر گرفته میشود.

وی در ادامه یادآور شد: وقف در حوزه رسانه نیز یکی از موارد مهم می باشد که با توجه به اهمیت رسانه و فضای مجازی در دنیای امروز و همچنین با توجه به هجمه های شدید رسانه های معاند علیه دین و کشور ما، وقف در حوزه رسانه نیز بسیار ضروری می باشد.