استار آپ Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
برگزاری استارت اپ مبارزه با مواد مخدر در پایان تیر ماه 28 ژوئن 2020
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان خبر داد:

برگزاری استارت اپ مبارزه با مواد مخدر در پایان تیر ماه

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان از برگزاری استارت آپ مبارزه با مواد مخدر در پایان تیرماه خبر داد و از تمامی سمن ها خواست تا در این استارت اپ شرکت کنند.