در گفتگو با محمد شهرکی،خیر گنبدی مطرح شد، گلستان رسا، علی اصغر سلیمانی، سلیمانی، شهرکی، خیر، گنبدی، گلستان Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
جوانان نیاز به همراهی و حمایت دارند 26 مارس 2021
در گفتگو با محمد شهرکی،خیر گنبدی مطرح شد؛

جوانان نیاز به همراهی و حمایت دارند

خیر گنبدی بنا دارد در آینده ی نزدیک فعالیت های اقتصادی خوبی در سطح استان و به ویژه شرق گلستان و شهرستان گنبد کاووس داشته باشد و به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث و بانی ایجاد بیش از دو هزار فرصت شغلی شود.