مخابرات گلستان Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
اجرای فاز اول پروژه فیبر نوری در سال آینده 25 بهمن 1401
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

اجرای فاز اول پروژه فیبر نوری در سال آینده

‌مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه گلستان: در سال آینده فاز اول پروژه فیبر نوری که با سرمایه‌گذاری 100میلیارد برآورد شده است اجرا میشود

دلیل اصلی عدم نوسازی و پشتیبانی مطلوب شبکه کمبود نقدینگی مخابرات است 17 شهریور 1401
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

دلیل اصلی عدم نوسازی و پشتیبانی مطلوب شبکه کمبود نقدینگی مخابرات است

مدیر مخابرات منطقه گلستان : عدم نوسازی و پشتیبانی مطلوب شبکه را ناشی از کمبود نقدینگی در مخابرات عنوان کرد.

۱۳۱میلیاردسرمایه گذاری برای ۸۶پروژه مخابراتی در  هفته دولت 25 مرداد 1401
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

۱۳۱میلیاردسرمایه گذاری برای ۸۶پروژه مخابراتی در هفته دولت

مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت :در هفته دولت 86 پروژه مخابراتی با سرمایه‌گذاری ۱۳۱میلیارد به بهره برداری خواهد رسید.

تهدید و اخراج کارگران مخابرات گلستان به جرم حق خواهی 11 اردیبهشت 1401

تهدید و اخراج کارگران مخابرات گلستان به جرم حق خواهی

۷۰ میلیون و هفتصد هزار تومان حق قانونی کارگران مخابرات به زور پس گرفته شد.