پیشنهاد تقدیر از خودی در سلسله تقدیر های صحن شورای شهر Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
پیشنهاد تقدیر از خودی در سلسله تقدیر های صحن شورای شهر 28 ژوئن 2020
در صحن شورای شهر گرگان مطرح شد:

پیشنهاد تقدیر از خودی در سلسله تقدیر های صحن شورای شهر

در صحن شنبه 7 تیر ماه شورای شهر گرگان پیشنهاد تقدیر از برخی پرسنل شورا و شهرداری به جهت قرار گرفتن گرگان در بین 12 شهر پایلوت دوستدار کودک در کشور از سوی یونیسف در صحن بعدی شورا توسط ریاست شورای شهر ارائه شد.