رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان گفت: بزرگترین آزمون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با سراسر کشور برای اولین بار در گلستان نیز با رعایت الزامات بهداشتی برگزار شد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان گفت: بزرگترین آزمون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با سراسر کشور برای اولین بار در گلستان نیز با رعایت الزامات بهداشتی برگزار شد.

به گزارش گلستان رسا؛ میترا رمضانی رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در حاشیه برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری امروز ۲۰ شهریورماه به خبرنگار برنا گفت: استان گلستان ۱۰۴۴ نفر شرکت کننده در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری دارد که از میان ۱۰۴۴ هزار نفر شرکت کننده استان گلستان در این آزمون ۱۵۲نفر خانم و ۸۹۲ نفر آقا میباشد.

وی افزود: این آزمون در ۲۵ رشته مختلف آب، کشاورزی ، منابع طبیعی خط و امضا، روابط کار و کارگری و غیره برگزار میشود.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه گلستان بیان داشت:این مرکز  در حال حاضر ۱۹۶ نفر کارشناس دارای پروانه و ۳۵ کارآموز دارد که با برگزاری این آزمون ۱۳۵ نفر به ظرفیت مورد نیاز اضافه خواهد شد.

وی افزود: برخی ادارات مانند راه و شهر سازی، آب منطقه ای، اب و فاضلاب و غیره از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی فرایند های مختلف استفاده میکنند.

وی گفت: نتایج این آزمون بعد از دوماه اعلام میشود و در نهایت پس از گذراندن فرایند مصاحبه و گزینش پروانه فعالیت  دریافت کنند.

رمضانی یادآور شد: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری یکبار در هر سال برگزار میشود که آزمون سال ۹۸ به علت شیوع کرونا به تعویق افتاده و امروز ۲۰ شهریور ۹۹ برگزار شد.