دادستان مرکز استان گلستان از قلع و قمع ۲۰ سازه و ۶ بنای ساخته شده در مجموع به مساحت ۵۰ هزار متر مربع در اراضی کشاورزی گرگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا، محمود اسپانلو از ادامه تلاش ها برای جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان خبر داد و اظهار کرد: در ادامه این تلاش ها امروز ۲۰ سازه شامل فنس کشی، دیوارکشی و بناهای در حال ساخت در زمین های کشاورزی روستاهای نصرآباد و باغ گلبن گرگان، تخریب شد.

دادستان مرکز گلستان افزود: این سازه ها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی ،قلع و قمع شد.

وی ادامه داد: همچنین حکم تخریب ۶ بنای ساخته شده که حکم آن در دادگاه قطعی شده بود، اجرا شد.

دادستان اسپانلو بیان کرد: با تخریب این بناها از تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع از زمین های کشاورزی شهرستان جلوگیری شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری گلستان رسا