رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: 77درصد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در زندان های گرگان و گنبد امسال با صلح و سازش مختومه شد.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: ۷۷درصد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در زندان های گرگان و گنبد امسال با صلح و سازش مختومه شد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ احمد جعفری با اشاره به ثبت یک هزار و ۱۰۰ پرونده در شعب ویژه صلحی زندان های گرگان و گنبد ، هشت ماهه نخست امسال افزود : از این تعداد ۸۵۳ پرونده با همکاری اعضا شورای حل اختلاف، خیرین، بزرگان و ریش سفیدان به سازش ختم شد و ۳۰۰ نفر از بند زندان رها شدند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: جرایم غیرعمد، دیون مالی و مسائل خانوادگی موضوع بیشتر این پرونده ها بود.

گفتنی است؛ شعب صلحی شورای حل اختلاف زندان ، هفت سال پیش با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و به منظور تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده های جرایم مالی غیرعمد و پرونده های قتلی که بدون طرح و نقشه قبلی و ناتوانی در کنترل خشم اتفاق افتاده تشکیل شد.