رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه تپه گفت: دامداران ضوابط قرق مراتع را باید رعایت کنند و در صورت چرای غیرمجاز جریمه خواهند شد.

به گزارش گلستان رسا از گرگان؛ محمد برزین در جلسه با دامداران و بهره برداران مرتع مردم دره و عطا جانقربانی گفت: دامداران ضوابط قرق مراتع را باید رعایت کنند و در صورت چرای غیرمجاز جریمه خواهند شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه تپه با اشاره به انجام اقدامات مدیریتی، اصلاحی و احیایی همچون بذرکاری، کپه‌کاری و عملیات‌های بیولوژیک در مراتع شهرستان افزود: این اقدامات در راستای بهبود و اصلاح شرایط فعلی مراتع و رسیدن به شرایط پایدار انجام می‌شود

وی گفت: قرق توسط مردم انجام می‌شود که نتیجه آن می‌تواند به تقویت کمی و کیفی پوشش گیاهی و زادآوری گیاهان کمک کند.

برزین با اشاره به اینکه پیش‌بینی قرق در یک مرتع نیازمند رعایت ملزومات در نظر گرفته شده است، گفت: دامداران ضوابط قرق مراتع را باید رعایت کنند و در صورت اقدام به چرا با گزارش مجری طرح جرایم، جریمه مربوط به چرای غیرمجاز برای آن‌ها محاسبه می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه تپه در پایان با بیان اینکه بخشی از اقدامات مدیریتی توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر استان و بخش دیگر توسط بهره‌برداران انجام می‌شود، گفت: تعیین نماینده و احاله مدیریت و تهیه کتابچه طرح مرتعداری و اجرای قرق و ممیزی کردن مراتع و مدیریت طرح‌های چرا از جمله اقدامات صورت گرفته است.

انتهای پیام