معاون مشارکت های امور اجتماعی وزارت کشور گفت: امیدواریم همه تشکلهای مردم نهاد استان گلستان در طرح نهضت‌ ملی مشارکت های اجتماعی ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار گلستان رسا از گرگان؛ محسن ولیئی در نشست با تشکل های مردم نهاد استان گلستان اظهار کرد: در گلستان حدود ۲۰۰ تشکل مردم نهاد فعالیت می‌کنند که مجوز آنها از  استانداری صادر شده است.

معاون مشارکت های امور اجتماعی وزارت کشور افزود: طبق بررسی انجام شده تشکل‌ها و همچنین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد گلستانی وضعیت بسیار خوبی در کشور دارند.

وی با اشاره به اینکه تشکل های استان گلستان استقبال خوبی از طرح نهضت مشارکت های اجتماعی داشتند، بیان کرد: امیدواریم تشکل های این استان فارغ از اینکه صادر کننده مجوز آنها چه ارگانی است،در این طرح ملی ثبت نام کنند که بعد از مرحله ارزیابی، شبکه سازی این تشکلها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ولیئی خاطر نشان کرد: طرح های دیگری مثل سطح بندی و غربالگری تشکلها به زودی در استان گلستان اجرایی خواهد شد.

معاون مشارکت های امور اجتماعی وزارت کشور در پایان گفت: در سال گذشته رویداد نوآوری اجتماعی در این استان برگزار شد، که در آن ایده های داوطلبان اجتماعی و تشکل های مردم نهاد را جمع آوری کردند و یکی از طرح ارزشمند در کشور محسوب شد.

انتهای پیام