استاندار گلستان Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
گلستان وارد پیک هفتم کرونا شد 26 تیر 1401
استاندار گلستان:

گلستان وارد پیک هفتم کرونا شد

استاندار گلستان گفت: متاسفانه تعداد بیماران بستری استان طی یک هفته گذشته افزایش داشته و به نوعی استان وارد پیک هفتم کرونا شده است.

کریدور شمال به جنوب نیاز ملی و ارتقاء دهنده روابط دیپلماتیک است 13 تیر 1401
استاندار گلستان:

کریدور شمال به جنوب نیاز ملی و ارتقاء دهنده روابط دیپلماتیک است

استاندار گلستان گفت: کریدور شمال به جنوب از مسیر اینچه برون نیاز ملی و ارتقاء دهنده روابط دیپلماتیک است.

لطفا برای آقای استاندار ماشین حساب بخرید! 20 دی 1400

لطفا برای آقای استاندار ماشین حساب بخرید!

کلنگ زنی پروژه 200 میلیارد تومانی با اعتبار تخصیصی 6 میلیارد تومان!

اصلاح شبکه، هزینه و اثر بخشی حوزه آب را ارتقا می دهد 11 آبان 1400
استاندار گلستان:

اصلاح شبکه، هزینه و اثر بخشی حوزه آب را ارتقا می دهد

استاندار گلستان گفت: یکی از اقداماتی که می تواند هزینه و اثر بخشی حوزه آب را ارتقا می دهد اصلاح شبکه است.