رئیس ستاد انقلاب حجت الاسلام رئیسی در گلستان گفت: اقتدار در خدمتگزاری،اقتدار در مبارزه با فساد، اقتدار در انسجام بخشی دستگاه ها و نهاد ها در داخل و یک دیپلماسی مقتدر که یک جانبه امتیاز ندهد نیازمند یک دولت قوی و مقتدر است.

رئیس ستاد انقلاب حجت الاسلام رئیسی در گلستان گفت: اقتدار در خدمتگزاری،اقتدار در مبارزه با فساد، اقتدار در انسجام بخشی دستگاه ها و نهاد ها در داخل و یک دیپلماسی مقتدر که یک جانبه امتیاز ندهد نیازمند یک دولت قوی و مقتدر است.

به گزارش گلستان رسا؛ جعفر گرزین در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان ضمن اینکه مشارکت در انتخابات را راه حل عبور از مشکلات کشور دانست اظهار کرد: مردم رئیس جمهور و دولتی را میخواهند که مرد میدان و پا بکار بوده و با مردم ارتباط خوبی داشته باشد.
وی افزود: مدیران بایستی به رئیس جمهور پاسخگو باشند و این کار رئیس دولت است که از مدیران عملکرد بخواهد.
گرزین با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید فراجناحی عمل کند بیان داشت: دولت باید مطیع سیاست های کلان رهبری بوده و از تخصص ها و استعدادهای موجود در کشور بدون توجه به جناح های مختلف استفاده نماید.
وی با اشاره به اینکه طی ۸ سال گذشته بیشترین فرار مغزها از کشور رخ داده است تصریح کرد: رئیس جمهور بایستی افراد متخصص که قدرت ایجاد تحول را دارند در سمت های مختلف بکار بگیرد.
گرزین در پایان گفت: اقتدار در خدمتگزاری،اقتدار در مبارزه با فساد، اقتدار در انسجام بخشی دستگاه ها و نهاد ها در داخل و یک دیپلماسی مقتدر که یک جانبه امتیاز ندهد نیازمند یک دولت قوی و مقتدر است.