دومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی استان در سال جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا:حاجی گلدی کر معاون استاندار در این جلسه اظهار کرد؛ پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راهی امن و موثر برای دسترسی برخط به خدمات دولتی است و با تبیین اهداف این پنجره از جمله بهبود سطح دسترسی شهروندان در دریافت خدمات عزم جدی در استان و اهتمام کارگروه در توسعه دولت الکترونیک را داریم.

وی افزود :مهمترین شاخص‌های دولت الکترونیک تاکید بر اهمیت ویژه پروژه واحد مدیریت زمین و اجرای کامل است که قدمی مهم برای مبارزه با فسادخواهد بود .

وی همچنین اجرای مصوبات کارگروه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده را در ترسیم صحیح  نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی موثر قلمداد کرد.

معاون استاندار در پایان ارتقاء بهره وری از طریق فناوری ، در اولویت قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه هوش مصنوعی ، رعایت ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و … را تاکید کرد.

گفتنی است در این جلسه آخرین وضعیت پروژه پنجره واحد مدیریت زمین در استان ، اتصال دانشگاههای استان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و گزارش پروژه طرح زیر ساخت داده های مکانی sdi استان قرائت و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

 

  • منبع خبر : پایگاه خبری گلستان رسا