سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان نه تنها پشتوانه تیم شهرداری گرگان بلکه پشتوانه تیم‌ ملی بسکتبال هستند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا؛ کریم علمی در جلسه‌ای که در فدراسیون برگزار شد با انتقاد از هجمه‌هایی که برخی‌ها در روزهای اخیر علیه هواداران این تیم راه انداخته‌اند، گفت: هواداران ما نه تنها پشتوانه تیم شهرداری گرگان بلکه پشتوانه تیم‌ ملی بسکتبال هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بحث‌های هواداری هیچگاه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اظهارکرد: متاسفانه روز گذشته صحبت‌هایی درباره هواداران تیم شهرداری گرگان شده و خواسته یا ناخواسته هجمه‌هایی را علیه هواداران ما به راه انداخت.

وی افزود: ما برای داشتن یک تیم خوب نیاز به هوادار داریم و گرنه بازی کردن در یک سالن خالی از هوادار، هیچ اثر و اهمیتی ندارد.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان با انتقاد از برخی سخنان نسنجیده درباره هواداران این تیم، تصریح کرد: همین هواداران گرگان در گرما و سرما پشتیبان تیم بوده و هستند. ما بهترین هواداران ایران را داریم و آنها سرمایه‌های تیم ما هستند.