به گزارش گلستان رسا ؛ نازنین زهرا احمدی:بنای خانه مطبوعات دراستان کج گذاشته شده است.چرا خانه مطبوعات بعدازسه سال هنوز به ثبت نرسید؟ همکاران رسانه ای درطی این چندسال اخیرمتوجه علت رفع مشکل ثبت این خانه نشده اند وکسی نیز پاسخگو نیست.حتی دریغ از برگزاری یک مجمع عمومی توسط هیات مدیره خانه،آنهم درجهت تشدید مساعی […]

به گزارش گلستان رسا ؛ نازنین زهرا احمدی:بنای خانه مطبوعات دراستان کج گذاشته شده است.چرا خانه مطبوعات بعدازسه سال هنوز به ثبت نرسید؟
همکاران رسانه ای درطی این چندسال اخیرمتوجه علت رفع مشکل ثبت این خانه نشده اند وکسی نیز پاسخگو نیست.حتی دریغ از برگزاری یک مجمع عمومی توسط هیات مدیره خانه،آنهم درجهت تشدید مساعی برای حل این مهم با وجود افراد باتجربه وصاحب قلم مطرح در سطح استان وکشور .
لازم بذکراست به اتمام دوره تصدی هیئت مدیره رسیده ایم ،شاهد یک گزارش عملکرد اعضاء خانه(طبق اسناسنامه) که بر عهده رئیس هیئت مدیره ویا به درخواست بازرسین است نبوده ایم .
آیا خانه مطبوعات مبنای قانونی به خود گرفته است؟
انتظار آن بود تا شاید گوشه ای از مشکلات اصحاب رسانه استان با انتخاب اعضاء هیئت مدیره حل وبرطرف شود چنین نشد.
وظیفه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی دراین بین چه می شود که خود متولی آن است با خانه ای که خود آن را رسما قبول ندارد وبه ادارات نیز مکتوب اعلام کرده تا ازهرگونه همکاری خودداری شود دراین خصوص به چه نتیجه ای باید رسید.
اگر هیئت مدیره غیرقانونی است جلوی فعالیت هیات مدیره غیرقانونی چرا گرفته نشد تا حقی از اعضای خانه تضییع نشود . اگر قانونی است چرا تاکنون برای ثبت خانه حمایتی صورت نپذیرفت.
مهمتر آن است که پس از گذشت ۳سال به پایان دوره اعضاء هیات مدیره رسیده ایم درچند روز آتی باید مجددا برای برگزاری انتخابات خانه مطبوعات اقدام شود،خانه مطبوعاتی که به ثبت نرسیده واگر این انتخابات برگزار شود وجاهت قانونی خواهد داشت؟ یا اینکه باز هم به همان روال قبل فقط اعضاء هیئت مدیره انتخاب و بدون ثبت به فعالیت خود ادامه خواهند داد آنهم بدون پاسخگو بودن؟
البته همواره گفته شده که دربین خود اعضاء هیئت مدیره تفاهم لازم برای پیشبرد کار وجود ندارد واین نیزباعث عدم انگیزه برای فعالیت گروهی آنان شده وعملا یک فرد آن هم مدیر خانه اندک کار لازم را بصورت انفرادی انجام می دهد حتی تایید عضویت با تصمیم وی صورت می گیرد وبقیه مدیران آنقدرمشغله کاری دارند که فرصت لازم برای وقت گذاشتن به مشکلات خانه واصحاب رسانه را ندارند.
جای پرسش است در طی این مدت سپری شده توسط دستگاهها ونهادهای استان چه میزان مساعدت هایی را به خانه مطبوعات تخصیص داده اند،اموال وتجهیزاتی که دردفتر این خانه وجود دارد از چه طریقی تهیه ویا خریداری شده است آیا صورت ولیست آن دراسناد قانونی ثبت ودرج می باشد آیا به تایید بازرس خانه رسیده است ؟
تا انشالا درصورت رفع مشکل “ثبت” خانه وبرگزاری انتخابات جدید براساس آن اسناد ومدارک تحویل وتحول به مدیران جدید صورت پذیرید یا اینکه آن هم فقط بصورت شفاهی بسنده شده است.
آیا برگزاری انتخابات دوره جدید هم همانند دوره قبل است یا اینکه اداره فرهنگ وارشاد برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ازنام کاربری ورمز عبور درزمان برگزاری انتخابات توسط افراد خاص چاره ای اندیشیده است ؟
اصحاب رسانه که مطالبه گر مشکلات جامعه پیرامون خود هستند چرا برای حل معضل ثبت خانه نمی توانند اقدامی نمایند.
امید است تا این مهم هرچه سریعتر مشخص واطلاع رسانی شود که انگیزه لازم برای اعضاء خانه مطبوعات ورسانه جهت شرکت درانتخابات دوره جدید ایجاد شود و با انتخاب فردی شایسته بتوان گامی اساسی درحل مشکلات این عزیزان برداشته شود.