دادستان Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
دستور دادستانی برای تعیین تکلیف مراتع و اراضی ملی روستاهای گلستان 30 شهریور 1401
دادستان مرکز استان:

دستور دادستانی برای تعیین تکلیف مراتع و اراضی ملی روستاهای گلستان

دادستان مرکز استان گلستان گفت: به منطور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف مراتع واقع در بافت و حریم روستاهای استان دستگاههای متولی باید با اعمال نظارت های موثر وضعیت این مراتع را تثبیت و از تصرف اراضی ملی جلوگیری کنند.

پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در گرگان /تاکیدبر افزایش نظارت در این مراکز 09 شهریور 1401
دادستان مرکز استان:

پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در گرگان /تاکیدبر افزایش نظارت در این مراکز

دادستان مرکز استان از پلمپ یک مرکز ترک اعتیاد در پی ضرب و شتم یک مددجو خبر داد و گفت دادستان های سراسر استان مکلف به افزایش بازرسی و نظارت بر کمپ های ترک اعتیاد هستند.

برخورد قاطع با اختلال گران امنیت اخلاقی در جامعه 04 مرداد 1401
داستان علی آباد کتول:

برخورد قاطع با اختلال گران امنیت اخلاقی در جامعه

داستان علی آباد کتو‌ل با بیان اینکه برخی هنجارهای اخلاقی در تمامی جوامع مشترک هستند و تعریف یکسانی دارند گفت: با برهم زنندگان امنیت اخلاقی جامعه به شدت برخورد می کنیم.