بیمه سلامت Archives - پایگاه خبری گلستان رسا
پرداخت هزینه های تشخیصی و درمانی  زوجین نابارور  توسط بیمه سلامت 24 شهریور 1401
معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت گلستان :

پرداخت هزینه های تشخیصی و درمانی زوجین نابارور توسط بیمه سلامت

معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت گلستان از امکان پوشش بیمه رایگان برای افرادی که اطلاعات دهک درامدی آنها از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده است در موارد اورژانسی خبر داد.

طرح پوشش رایگان بیمه سلامت ۸۸هزار نفر خانواده آسیب پذیر 27 مرداد 1401
مدیرکل بیمه سلامت گلستان :

طرح پوشش رایگان بیمه سلامت ۸۸هزار نفر خانواده آسیب پذیر

سید محمد حسینی مدیرکل بیمه سلامت گلستان از پوشش رایگان بیمه سلامت ۸۸هزار نفر درقالب اجرای طرح حمایت از خانوار های آسیب پذیر طی یکسال گذشته خبر داد.

پوشش بیمه ای صندوق روستاییان تا پایان سال تمدید شد 26 تیر 1401
مدیر کل بیمه سلامت گلستان:

پوشش بیمه ای صندوق روستاییان تا پایان سال تمدید شد

مدیر کل بیمه سلامت گلستان از پوشش بیمه ای بیمه شدگان صندوق روستاییان تا پایان سال و تمدید اعتبار بیمه سلامت همگانی تا سه ماه ( پایان مهر ماه سالجاری ) به صورت سیستمی خبر داد.